Maandelijks archief: september 2009

MKB Krachtcentrale

Ben jij die ondernemer die zijn bedrijf op een nieuwe manier naar de toekomst wil leiden? Wil jij ook wel eens een dag ervaren hoe het zou kunnen zijn om te werken vanuit passie, eigen kracht en inspiratie? En wil je ontdekken wat de jullie eerste stap daarnaar toe kan zijn? Kom dan op 12 november naar de MKB Krachtcentrale in Radio Kootwijk, samen met één van jouw medewerkers.

Stap een dag in de toekomst en ervaar wat dat voor jou en jouw bedrijf kan opleveren aan voldoening, trots, energie en winst. Een dag zonder belemmeringen, echt en open allerlei mogelijkheden zien, afkijken, zelf doen, na doen, doormaken, … alles mag, niets hoeft. Vind je eigen weg en snelheid in een nieuwe tijd met nieuwe oplossingen. En ontdek dat er meer mogelijkheden zijn dan je vooraf dacht. Ontdek hoe jouw bedrijf gemotiveerder, zelfsturender, effectiever en prettiger kan worden.
Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

Wij, collega’s en ik, organiseren dit evenement, omdat wij zelf niet meer willen werken vanuit controle en macht, maar vanuit voldoening en eigen kracht. Wij ervaren dat we ons in een overgangsperiode bevinden. Een tijd waarin de veranderingen zich heel snel achter elkaar opvolgen, de technologie versneld zorgt voor transparantie en verbinding, er daardoor enorm veel nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan, maar tegelijkertijd alle oude manieren van werken en ondernemen sterk onder druk staan. We komen in een tijd die rationeel niet meer te volgen is, en al helemaal niet meer controleerbaar en beheersbaar. Dit vraagt van ons als mensen en van onze organisaties dat we meer vanuit intuïtie en kracht gaan werken en er op gaan vertrouwen dat dit tot de juiste beslissingen leidt. Wij, ik en mijn collega’s, zijn nu zelf ook in deze nieuwe tijd gestapt en zijn aan het ontdekken hoe je vanuit je eigen kracht en vanuit vertrouwen in elkaar, tot nieuwe en andere resultaten kunt komen. En wij ervaren ook zelf hoe dit tegenkrachten ontketent (weerstanden) die groter worden naarmate onze eigen krachten en vertrouwen groeien.
Wij willen MKB ondernemers graag meenemen op onze reis. Wij willen ze laten ervaren hoe het anders kan, met als droom dat er binnen een aantal jaren veel meer bedrijven zijn, waarin mensen vanuit eigen kracht en met heel veel plezier een waardenvolle bijdrage leveren, die effectiever en veel leuker is dan ze nu doen. Bedrijven waarin ondernemers weer bezig zijn met ondernemen en kansen creëren, en niet met controleren en politieagent spelen. Ga jij met ons mee op reis?

Kom naar de MKB Krachtcentrale!

Advertenties

Durf te vragen

Hoezo, durf te vragen? Maar dat durven we toch best? We vragen van alles: geld, aandacht, tijd, … Waarom dan ‘durf te vragen’ ?

Nou, dat heb ik gisteren voor het eerst live mogen ervaren. Ik had er al veel over gehoord en het concept is simpel en krachtig. In samenwerking met collega’s uit andere regio’s hebben wij donderdag 24 september gelijktijdig drie Durftevragen-sessies voor ondernemers gehouden in Rotterdam, Enschede en Arnhem. De ondernemers werden uitgedaagd om de belangrijkste vraag waar ze op dit moment mee worstelen zo concreet mogelijk in de groep te leggen. De andere deelnemers in de groep (andere ondernemers, Syntens-collega’s en de begeleider van Durftevragen) mochten eerst helpen om de vraag zo concreet mogelijk te maken. Vervolgens gaven zij concrete tips en adviezen, die voor de vraaginbrenger direct opvolgbaar zijn.

Eén van de deelnemers vroeg bijvoorbeeld: “ hoe kan ik het imago van de verzekeringsbranche positief veranderen?” De andere deelnemers kwamen direct met tips als: bel X (inclusief telefoonnummer), neem eens contact op met Y (inclusief email), ga eens kijken op www……., maar ook: organiseer een congres over dit onderwerp en nodig de grote verzekeraars uit, begin een Ning-groep, stel je vraag via twitter, bedenk een nieuwe naam voor je nieuwe rol in de verzekeringsmarkt, begin een blog over je eigen verbazingwekkende ervaringen. Tijdens het werken aan zijn vraag had één van de collega’s de vraag ook op twitter geplaatst, gemerkt met #durftevragen. Ook via twitter kwamen er vanuit de andere Durftevragen-sessies, maar ook van andere op het net, reacties en ideeën.

De ondernemer had aan het eind meer dan 30 tips en ideeën, waarmee hij direct dezelfde avond al aan de slag kon. Hij sprak aan het eind van de bijeenkomst ook zijn oprechte verbazing uit over de openheid, concreetheid en verrassende ideeën die hij had gekregen. Die was hij nog nooit zo ervaren.

Het was prachtig om te zien hoeveel contacten en kennis een handjevol mensen heeft, als je ze een concrete vraag stelt. Ik kan iedereen aanraden om een keer deel te nemen aan een Durftevragen-sessie en het zelf te ervaren. Bedenker en uitvoerder van dit concept Nils Roemen doet dit vanuit een bijzonder mooi, maar ook krachtig concept: waardenbepaling achteraf.  Als je achteraf vindt dat het je wat op heeft geleverd, betaal je hem wat het je waard is.

Nils heeft inmiddels ook anderen opgeleid om Durftevragen-sessies te kunnen doen. In mijn beleving een open, eerlijke en oprechte aanpak die snel tot de juiste kern komt: vanuit kracht met elkaar in verbinding tot goede oplossingen komen. Wij gaan het zeker nog eens organiseren voor ondernemers.

Nils, top! Bedankt!

Werken vanuit een andere orde

Vanuit de 20e eeuw zijn wij gegroeid naar sterk hiërarchische organisaties, waarin taken sterk gedifferentieerd zijn, stafafdelingen hun eigen expertise hebben, managementlagen bedoeld zijn om de menselijke machines te sturen en te controleren. Dit waren prima besturingsvormen tijdens de opkomst van de grote industrieën. We konden met zijn allen steeds effectiever en efficiënter produceren en onze levensstandaard is flink gegroeid. Maar op dit moment beginnen de oude managementmodellen aan alle kanten te kraken, met crisis als één van de signalen. We zijn beland in een tijd van overvloed, technologische versnelling en grote transparantie.

En onze prachtige harkjes–structuren in organisaties zijn niet meer flexibel en effectief genoeg om hierin naar behoren te functioneren. We verliezen te veel tijd en energie aan het controleren van elkaar. En aan de andere kant zijn mensen het beu om taken uit te voeren die zij niet inspirerend en leuk vinden. Het is tijd voor vernieuwing. Het is tijd om te gaan werken vanuit een andere orde.

Waarom? Omdat we het moeten: de wereld om ons heen verandert in een steeds hogere versnelling. Omdat we het kunnen: door de enorme transparantie die ontstaat in de digitale wereld zijn we in staat om snel in verbinding te komen met de juiste kennis, mensen en krachten die nodig zijn om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Omdat we het willen: we zijn hoog opgeklommen in de piramide van Maslow en hebben in deze tijd van overvloed werkelijk de mogelijkheid om werk te doen dat een zinvolle bijdrage levert aan de wereld en ons meer geeft van alleen inkomen.

Maar dat werk is er vaak nog niet, omdat de meest bedrijven en organisaties nog steeds functioneren vanuit de hiërarchie van controle en macht, zoals hiervoor beschreven. Het is dus tijd om te gaan werken aan bedrijven en organisaties die in een andere orde functioneren.

Maar hoe dan? Het vraagt van bedrijven dat zij hun onnatuurlijke hiërarchie overboord gaan zetten en vervangen door een gelijkwaardige samenwerking van menselijke krachten. Kleine teams, zelf voorzienende eenheden, zo min mogelijk stafafdelingen, mensen die samenwerken vanuit hun eigen unieke krachten en verantwoordelijkheid. Collega’s die worden aangestuurd op resultaten en niet op regels en procedures. Teams die samen doelstellingen bepalen vanuit de kernmissie en kernwaarden van het bedrijf en zo een zinvolle bijdrage leveren aan het geheel. De rol van de leidinggevende is voorlopig nog om de missie en kernwaarden van het bedrijf levend te houden in de teams (visioning), medewerkers helpen om hun unieke kracht te ontdekken, uit te bouwen en op de juiste manier in te zetten (casting), en ze uit te dagen om te blijven ontwikkelen (learning). En als laatste om resultatenfeedback te leveren en samen met de mensen kijken hoe ze het speelveld binnen de grenzen nog kunnen vergroten (investing). Zo kan men samen genieten van de fantastische reis die zij maken om werkelijk waardenvol te ondernemen.

Zou jij ook vanuit deze andere orde willen werken?

Waardenvol leiderschap

Tijden zijn aan het veranderen, en veel ondernemers willen op een andere manier hun bedrijf leiden. Meer vanuit waarden, betrokkenheid en vertrouwen. Maar ja, hoe doe je dat? En vooral, wat moet je dan eigenlijk kunnen? Dit is momenteel één van de belangrijkste vraagstukken in mijn dagelijkse werk met MKB ondernemers.
De noodzaak om te veranderen van leiderschapsstijl is voor veel ondernemers wel duidelijk. Onderzoeken tonen aan dat het effectiever en efficiënter is om vanuit betrokkenheid en vertrouwen te werken: 27% meer rentabiliteit, 19% meer omzet en 10% meer winstgevendheid. Financieel voldoende prikkels. Echter een nog belangrijker reden voor veel ondernemers is hun eigen werkplezier en werklast. Menig ondernemer is de druk en de stress van het hebben van medewerkers zat en wil dus om persoonlijke redenen een verandering de leiding van het bedrijf.
Maar voordat de ondernemer klaar is om zijn oude gedragspatronen van controle en wantrouwen los te laten, wil hij weten wat er voor in de plek komt, en of hij dat wel kan. In mijn gesprekken maak ik gebruik van de indeling zoals beschreven in Red Monkey Innovation Management:
•    Visioning
•    Casting
•    Learning
•    Investing

Bij visioning gaat het, voor de langere termijn, over het vaststellen en vasthouden van de werkelijke toegevoegde waarde van het bedrijf voor zijn klanten. Wat is de bijdrage die het bedrijf levert aan de wereld? Waarom is dit bedrijf waardenvol? Maar daarnaast gaat het ook over het vaststellen en vasthouden van de kernwaarden van het bedrijf. De kernwaarden bepalen het dagelijkse gedrag en alle beslissingen die worden genomen in het bedrijf. Bij visioning bepaalt de ondernemer dit niet alleen. Hij betrekt zijn medewerkers hierbij. Van de ene kant, omdat zij andere input en invalshoeken hebben die de keuzes aanscherpen en aanvullen. Maar ook omdat hun betrokkenheid zorgt voor meer verantwoordelijkheid van een ieder om hieraan een bijdrage te leveren.

Bij casting gaat het over het kiezen van de juiste mensen op de juiste plekken, waarbij de kernkracht van de personen voorop staat. Het is dus belangrijk dat de ondernemer samen met zijn mensen gaat ontdekken van de unieke krachten (sterktes) zijn van elk individu en deze vervolgens optimaal in weet te zetten om de toegevoegde waarde van het bedrijf te realiseren. En daar waar het bedrijf krachten te kort komt, is het zaak om deze tijdelijk of structureel vanuit de buitenwereld aan te vullen. Hierin kan de inzet van ZP-ers (zelfstandige professionals) een prima rol vervullen.

Bij learning gaat het uiteraard over het bewaken en stimuleren van de ontwikkeling van alle mensen in het bedrijf, dus ook van hemzelf. Daarbij rekeninghoudend met de ontwikkelingen van morgen (of soms zelfs overmorgen), maar vooral met individuele dromen en ambities, mits deze verenigbaar zijn met de toegevoegde waarde die het bedrijf wil leveren en de kernwaarden.

Bij investing gaat het over het aangeven van het speelveld, maar ook de grenzen van het veld. Dit door met elkaar gezamenlijke doelen af te spreken en vervolgens vrijheid en verantwoordelijkheid te geven aan de mensen om hun bijdrage te leveren. Door goede resultatenfeedback kan iedereen volgen hoe de ontwikkelingen zijn en of hun bijdrage voldoende is. Daar waar grenzen dreigen te worden overschreden is het aan de ondernemer om dit ter sprake te brengen en samen te zoeken naar oplossingen en de juiste weg.

Kern van de vier elementen is dat de ondernemer zijn vertrouwen geeft aan zijn mensen en samen met hen komt tot invulling van alle aspecten van het bedrijf. Door dit vertrouwen te zaaien zal de ondernemer verantwoordelijke, betrokken en slim werkende medewerkers oogsten.

De last en de vreugde wordt gedeeld.

Meisjes van 11

Afgelopen weekend vierde mijn dochter haar elfde verjaardag samen met 5 vriendinnen. Ze wilde graag iets speciaals doen, iets anders dan de anderen hadden gedaan. Geen slaapfeestje of sieraden maken. Maar wat dan?
Via mijn opleiding Intuïtieve ontwikkeling had ik gehoord over Powwow voor meiden van 10 tot 13. Na het bekijken van de website leek het haar wel wat. Dus: uitnodigingen gemaakt, Powwow geregeld en afgelopen zaterdag wat het zover. Met 6 kakelende en gillende meiden in de auto naar Eefde. Buiten het dorp op een boerderij kwamen we bij een echte Yurt, een mongoolse tent, en ontmoette Marieke. Zij en haar man wonen al meer dan 5 jaar in deze yurt en wij mochten binnen in hun huis. De dames vonden het bijzonder en vreemd. Ze vroegen zich af hoe je zo kon leven zonder tv, zonder wii en zonder MSN. Geen stromend water, koken op een houtkachel, gelukkig wel een laptop en internet ;o)
De dames werden uitgenodigd om in een kring te komen zitten en Marieke startte met een verhaal over het indianenmeisje Maankind. Het meisje onderging de veranderingen die horen bij pubermeisjes en voelde zich onzeker. Ze trok zich terug en ging de natuur in op zoek naar kracht. In de natuur vond zijn allerlei dingen die haar kracht gaven, een veer, een steen, een bloem… Na afloop van het verhaal vertelde Marieke over de veer die in het midden van de kring lag, een prachtige kalkoenenveer. Ze vertelde over de taking stick die de indianen gebruiken als zij een Powwow hebben, een feestelijke bijeenkomst. Degene die de taking stick oppakt is aan het woord, de anderen luisteren. Wat een mooi gebruik. Vervolgens vroeg ze aan de meiden of zij zich soms ook onzeker voelden, en of ze dat met de anderen wilde delen. Het was verbazingwekend hoe snel de meiden één voor één hun onzekerheid in de groep legden. De ene makkelijker dan de ander, de ene dieper dan de ander, maar ze deden het allemaal.
Na een kop thee, appelsap en een stuk versgebakken appeltaart mochten de meiden naar buiten om zelf ook iets te zoeken wat hen kracht zou kunnen geven als zij zich onzeker voelde. Een paar meiden gingen op weg en vonden hun dingen. De anderen kropen bij elkaar en lieten zich afleiden door stoere praat en groepsgevoel. Jammer, maar ook dit hoort bij meisjes van 11. Gelukkig was Marieke niet voor een gat te vangen. Dus had ze een mand voor krachtige voorwerpen klaarliggen in de yurt, waaruit de meiden ook konden kiezen. Van hun voorwerp mochten ze vervolgens een sieraard maken (dus toch sieraden maken, maar dan anders), zodat ze het bij zich konden dragen. De laatste stap was het versterken van de kracht van hun sieraden met allerlei instrumenten.
Wat een bijzondere plek, bijeenkomst en mens. En dat vonden de meiden ook. Een echte aanrader.
Powwow voor meiden.