Maandelijks archief: mei 2011

Onder-wijs of Boven-wijs

Als ouder, maar ook als MR-lid op de school van mijn kinderen, blijf ik mij steeds weer verbazen over het gebrek aan ruimte en creativiteit in het onderwijs. Ze doen hun naam wel eer aan Onder-Wijs. Als Nederland willen we het goed doen op de wereld innovatieranglijst, en ondertussen worden scholen in een steeds strakker keurslijf gepropt, met docenten die het alleen overleven als zij regels kunnen volgen. “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.” Een beroemde uitdrukking, die zeker voor ons onderwijs telt. Tijd om van Onder-Wijs naar Boven-Wijs te gaan.

Sir Ken Robinson

In een prachtige RSA van Sir Ken Robinson, laat hij mooi zien hoe de wereld verandert, en het onderwijs daarin een belangrijke rol heeft.

Als ik zijn beeld, over waar het naar toe gaat, leg naast het huidige onderwijssysteem, dan begrijpen we allemaal dat dit mis gaat. Maar hoe kan het dan beter?

Finse model

We zijn niet de enige die zich die vraag stelt. De Ieren vragen zich ook af waarom de Finnen het zoveel beter doen. In het onderwijs, maar zeker ook op het gebied van Innovatie. Toeval? Ik geloof er niets van.
De Ieren hebben onderzoek gedaan en belangrijkste bevindingen zijn:
• Onderwijzer worden is een zeer gerespecteerd beroep, net als arts en jurist. Je moet er ook een Mastersopleiding voor hebben gevolgd. Gevolg is dat er meer mensen onderwijzer willen worden, dan worden aangenomen. Resultaat: getalenteerde en gemotiveerde onderwijzers. Alleen de beste worden aangenomen.
• Er zijn geen inspecties en landelijke meetlatten. Onderwijzers doen vanuit intrinsieke motivatie hun beste om het beste uit de kinderen te halen. En spreken de kinderen ook aan op intrinsieke motivatie, in plaats van een extrinsieke. Resultaat: hoogtes scores in de wereld op 15 jarige leeftijd.
• Kinderen gaan pas vanaf 7 jaar naar school, daarvoor is er wel een soort kleuterschool, maar echt leren begint pas later. Toch blijken deze kinderen op 15 jarige leeftijd het hoogste te scoren op taal en rekenen in de wereld. Hoe zo dus nog jonger naar school en kleuter-CITOs?

Kinderburnout

In een filmpje van Achmea wordt aandacht gevraagd voor het probleem van Kinder Burnout. ADHD, ADD, autisme, burnout! Wat doen wij onze kinderen toch aan?
In het filmpje komt Ingrid Stoop aan het woord. Zij is bedenker van de Matrixmethode. Een prachtige manier om kinderen te leren leren. Ik heb zelf de training gevolgd en uitgeprobeerd om mijn eigen kinderen. De aanpak gaat uit van een simpel en krachtig idee: laat kinderen zelf ontdekken hoe hun hoofd werkt en hoe zij die optimaal kunnen gebruiken. In deze methode leer je hoe je het kind kunt helpen door de juiste vragen te stellen en het kind mee te nemen op zijn eigen ontdekkingsreis in zijn hoofd. Mijn oudste dochter heeft er bijvoorbeeld veel baat bij gehad bij spelling.
In het filmpje van Sir Ken Robinson laat hij op de kaart van de Verenigde Staten goed zien hoe ADHD erger lijkt als je meer naar het Oosten reist. Zou het aan de kinderen liggen of aan hun omgeving?

De oplossing is zo simpel

Van Onder-wijs naar Boven-Wijs. Laten we stoppen met alle prestaties én controles op prestaties in het onderwijs. Geef kinderen weer een omgeving waarin zij, met wat begeleiding van intrinsiek gemotiveerde docenten, zelf kunnen ontdekken hoe zij optimaal kunnen leren. Focus dus op het proces van leren en niet op het resultaat. En laten we de kinderen eens het vertrouwen geven dat zij voor een groot deel zelf kunnen bepalen wat zij nodig hebben. De Finnen laten zien dat je dan tot de besten van de wereld kunt behoren, in het onderwijs, maar ook op het gebied van innovatie.

Kinderen leren vanzelf

Gelukkig zijn er al kleine voorbeelden die dit ook bewijzen: kijk maar naar de school voor Natuurlijk Leren in Renkum. Ook daar laten ze zien dat je met focus op het proces van leren, je hoge resultaten kunt halen.
Morgen maar we kijken hoe ik in onze MR een steentje kan bijdrage aan meer ruimte voor onderwijzers om hun intrinsieke motivatie en passie te gebruiken. En aan meer ruimte voor kinderen om hun eigen leerroute te vinden vanuit hun eigen passie en motivatie. En wie weet hebben we dan straks geen ADHD, autisme en kinderburnout meer nodig omdat kinderen leidend worden in plaats van structuren en landelijke meetlatten en prestaties.

Heb jij het lef om anders te denken en te doen? Ik doe met je mee!

Advertenties

Bijzonder


Ik ben ik
en jij bent jij
waarom ben ik niet jou
en jij niet mij?
Jij bent alles
dat ik wil zijn
Jij hebt alles
dat ik wil hebben
Jij lacht
zoals ik lachen wil
Jij hebt een leven
dat ik wil leiden
Ik ben ik
en jij bent jij
Ook jij had anders willen zijn
Misschien mij?
en misschien is dat de reden
dat ik ben wie ik ben
en jij bent wie jij bent
want in feite is iedereen bijzonder.

xxxx Tessa (dochter van Caroline)

MensenWerk in de Arbeidsmarkt

Het volgende filmpje gebruik ik om ondernemers te laten zien welke veranderingen er op ons afkomen in de arbeidsmarkt en wat dat betekent voor hun organisatie.


Het gaat over de Sociale Innovatie die nodig is in het MKB. Het filmpje is hier ook in een betere kwaliteit te bekijken.

Sociale innovatie in het MKB

Mijn worsteling met Sociale Innovatie in het MKB duurt voort. Elke keer weer blijkt dat Sociale Innovatie een enorm containerbegrip is. Afhankelijke van invalshoek krijgt de term een geheel andere betekenis. Economisch gezien gaat het over het inzetten van mensen op de juiste wijze en de economische waarde daarvan. Sociaal gezien gaat het over meer over dat iedereen mee moet kunnen doen, onafhankelijk van sexe, huidskleur of handicap. Maatschappelijk gezien gaat het over Sociaal ondernemerschap, betere zorg en onderwijs.
Wikipedia omschrijft het als volgt:

“Social Innovation refers to new strategies, concepts, ideas and organizations that meet social needs of all kinds – from working conditions and education to community development and health – and that extend and strengthen civil society.”

Daarnaast wordt de term Sociale innovatie veel gebruikt door commerciële partijen om hun producten en diensten onder de aandacht te brengen van hun potentiële klanten. Soms gaat het om nieuwe producten en diensten, soms gaat het om oude wijn in nieuwe zaken. Op zich maakt dat niet uit, als het resultaat voor de klant maar toegevoegde waarde heeft.
Echter als je op macro-economisch niveau probeert een bijdrage te leveren aan Sociale Innovatie in het MKB, met als doel duurzame groei voor het bedrijf én de BV Nederland, leidt het regelmatig tot communicatiestoringen. Ik heb daarom zelf de behoefte om mijn beeld van Sociale Innovatie in het MKB scherp te formuleren.

Sociale innovatie adhv het Innovatie Groei Model

Als ik kijk naar Sociale Innovatie in het MKB, dan zie ik 3 verschillende niveaus waarop dit kan plaatsvinden. Hierbij zie ik veel analogie met de indeling van leerprocessen naar enkel-, dubbel- en drieslag leren. Ook bij de 3 niveaus van Sociale Innovatie neemt de structurele impact toe met elk niveau. Ik kan de niveaus makkelijk illustreren aan de hand van het Innovatie Groei Model van Syntens.

Dit model maakt onderscheid tussen
1. het creëren van de voorwaarden om te kunnen innoveren: het innovatievermogen.
2. Dit is nodig om innovatiekansen te kunnen benutten door het werken aan nieuwe producten en diensten, nieuwe markten, nieuwe technologie en nieuwe organisaties. Dit leidt tot een verbeterde propositie naar de klant.
3. En dit alles draagt bij aan duurzame groei door het creëren van meer toegevoegde waarde, winst, export en werkgelegenheid, etc.

Sociale Innovatie in het MKB op 3 niveaus

Als ik nu kijk naar Sociale Innovatie in het MKB dan onderscheid ik de volgende 3 niveaus. Niveau 1 gaat over het optimaliseren van de bedrijfsvoering: goed ondernemerschap. Dit is het niveau onder het Innovatie Groei Model. Niveau 2 gaat over het vergroten van het Innovatieve vermogen van het bedrijf: het vergroten van de creativiteit en flexibiliteit: het verandervermogen van het bedrijf. Niveau 3 gaat over het innoveren van de organisatie zelf, Organisatie Innovatie: nieuwe organisatieconcepten.

Niveau 1 gaat over het optimaliseren van de bedrijfsvoering: goed ondernemerschap. Dit leidt tot kosten besparing en is dus slim om te doen. Typisch Slimmer Werken. Een mooi voorbeeld was een klein bureau in de zakelijke dienstverlening, die werkte met meerdere parttimers en wilde groeien. Hij besloot om, in plaats van meer werkplekken te creëren door ruimte bij te huren, om te investeren in flexplekken en goede digitale verbindingen met de thuiswerkplek. Zo kon hij groeien van 6 naar 8 medewerkers en bespaarde een jaarlijkse kosten van ongeveer €50.000 door een eenmalige investering van €20.000. Dit is slim ondernemerschap.

Niveau 2 gaat over het vergroten van het Innovatieve vermogen van het bedrijf. Zeg maar het verandervermogen van het bedrijf: Organisatorische innovatie. Hierdoor is het bedrijf beter in staat om te innoveren en kan zij sneller inspelen op veranderingen in de markt. Dit heeft te maken met een goede strategie, een effectieve organisatie en processen een innovatieve cultuur, goed leiderschap, en het mobiliseren van creativiteit op alle niveaus in de organisatie. Een mooi voorbeeld is de manier waarop Jazo Zevenaar, een middelgroot metaal bedrijf, zijn problemen op de afdeling Engineering heeft aangepakt. Met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het probleem, in groepen oplossingen bedenken en commitment naar elkaar om het uit te voeren. Resultaat: een daling van de tijdsinvestering voor Engineering van 15 tot 50% door inzet van automatisering in een veel kortere tijd dan vooraf gedacht.

Niveau 3 gaat over het innoveren van de organisatie zelf: Organisatie Innovatie. Over het invoeren van nieuwe organisatieconcepten, structureel andere beslisstructuren of een wezenlijke identiteitsverandering. Dit moet leiden tot een vernieuwde propositie naar de markt en is dus heel zichtbaar en herkenbaar voor klanten. Klanten herkennen hierdoor het unieke en onderscheidende vermogen van het bedrijf. De organisatie als herkenbare identiteit tot in de genen. Een mooi voorbeeld is Jonge Honden. Dit bedrijf bestaat uit net-afgestudeerden medewerkers die hun diensten aanbieden aan grotere organisaties. Zij bieden denkkracht, enthousiasme, energie, leer- en doorzettingsvermogen voor een junior uurtarief. Goedkope en slimme denk- en werkkracht. Medewerkers krijgen een contract voor 3 jaar en stromen dan weer uit het bedrijf. Hiermee kiezen ze een aparte plek in de markt die helder en gefocust is.

Zo. Dit is mijn bijdrage aan het containerbegrip Sociale Innovatie in het MKB. Voor wie er iets mee kan ;o)

noot: inmiddels is hebben mijn inzichten zich verder ontwikkeld en heb ik samen met Raymond Witvoet het Sociale Innovatie Groeimodel uitgewerkt, waarin nog een 4e niveau voor Sociale Innovatie is opgenomen. Je vind meer op ‘de Sociale innovatie puzzel‘.

Hoopvolle ontdekking over autisme

(bron: Www.consumer.nl)
RELEVANTE DOSSIERS
Spiegelneuronen ontwikkelen zich langzamer bij autisme
Geplaatst op 12 mei 2011
Onderzoekers van onder meer UMCG hebben ontdekt dat het spiegelsysteem in het brein van mensen met autisme wel functioneert, maar zich langzamer ontwikkelt.

Spiegelneuronen helpen ons te begrijpen wat iemand voelt of denkt en wat een ander doet. In gedachten voeren we dezelfde handeling uit en door de spiegel in ons brein begrijpen we beter wat anderen doen. Bij de meeste mensen is de activiteit van spiegelneuronen het grootst tijdens hun jeugd. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met autisme een zwak ontwikkeld spiegelsysteem hebben op jonge leeftijd, maar dat de activiteit van spiegelneuronen toeneemt naarmate ze ouder worden. Rond hun dertigste functioneert het spiegelsysteem normaal en daarna zelfs bijzonder goed. Ze hebben dan juist meer vrienden en zijn sociaal actiever.

Afbakening geeft grensgevechten, focus geeft groei

Ik was gevraagd door ons MT om een afbakening te maken van Organisatie Innovatie. Wat is het? En wat niet? En hoe kan het bijdragen aan een betere propositie voor onze klanten en daarmee aan duurzame groei. Moedig en strijdbaar ging ik op pad, op zoek naar mensen die mij scherp kunnen houden en kritisch kunnen meedenken. Ik geloof in het belang van Organisatie Innovatie in deze tijd van snelle veranderingen, wegvallende zekerheden en vastlopende organisatiesystemen. Allemaal kennen we de voorbeelden van organisaties die met de verkeerde zaken bezig zijn, sturen op zaken die er, voor-het-grotere-geheel, niet toe doen (alleen voor een paar individuen) en daardoor eerder waarde voor de maatschappij afbreken, dan toevoegen. We kennen ze uit de media, van overheid tot grote bedrijven tot bankinstellingen, maar we kennen ze ook van dichtbij, in onze eigen directe omgeving. Of niet?
We hebben, volgens mij, behoefte aan organisaties die weer werken vanuit de kracht van mensen, ondersteund vanuit een basisstructuur, die helpt om doelen te realiseren en door te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Adding Shared Value noemt Porter dit. Cruciaal, in mijn beleving, voor Syntens om dit nieuwe terrein van organisatieontwikkeling te verkennen (ook wij moeten innoveren, toch?) en te vertalen naar kansen voor het MKB om hun propositie naar de toekomst te verbeteren en duurzaam te groeien.

Afbakenen en grenzen

Afbakenen betekent de grenzen op zoeken en bepalen wat er aan deze kant ligt en wat aan de andere kant. Ik merk dat we het hebben over die grijze gebieden, waarin interpretatie en betekenis van woorden tot discussie leiden, maar niet tot helderheid. Ik ervaar enorme strijd als ik hier mee bezig ga. We lijken het soms eens, en dan ineens weer niet, doordat vaak één woord of klemtoon tot verschil van mening leidt. Ik merk dat ik het vermoeiend vind en vraag mij af of ik nu met de goede dingen bezig ben. Waarom is de grens eigenlijk belangrijk? Wil ik mijn aandacht eigenlijk wel geven aan de grenzen? Ik merk dat ik in gevechten terecht kom die mij leegzuigen. Ik kom tegenover anderen te staan. Het gevecht gaat ineens ook niet meer over de afbakening maar over wat ik geloof en wil bereiken. Ik raak uit verbinding met mijzelf en met mijn omgeving. Hoe zit dat?

Persoonlijke grenzen

Ik moet terug naar mijzelf. Hoe werkt dat voor mij persoonlijk? Grenzen zijn belangrijk en dus ook belangrijk om te ontdekken. Ik ben nieuwsgierig en wil graag grenzen verleggen, om zo te kunnen leren en groeien. Aan de andere kant merk ik dat ik juist ook dat ik mijn grenzen moet respecteren om in mijn kracht te kunnen blijven, mijn thuis te voelen en in rust te kunnen opladen. Zijn er dan misschien meerdere grenzen? Ik herken grenzen naar opzij en grenzen naar voren. De grenzen naar opzij geven de ruimte aan waarin ik mijzelf kan zijn en in mijn kracht blijf. Het is misschien wel de breedte van mijn levenspad. De ruimte waarin ik kan bewegen, mij zeker voel en kan genieten van het uitzicht. Als ik er buiten geraak wordt ik onzeker, angstig en raak de weg kwijt. Ik ga dingen doen die er eigenlijk niet toe doen. De grens naar voren is de volgende stap in het onbekende, op mijn reis naar mijn bestemming. Grenzen verleggen betekent voor mij dus een stap naar voren zetten, onbekend terrein op, maar wel gefocust op mijn bestemming. In verbinding met mijzelf en de mijn reisgenoten.

Afbakening Organisatie Innovatie

Maar nu terug naar mijn opdracht van het MT: het afbakenen van Organisatie Innovatie. Als ik daar nu van een afstand naar kijk herken ik ook hier de twee soorten grenzen: de grenzen naar opzij, die vragen om afbakening. Welke ruimte is er voor eigen invulling van het begrip die wel blijven gevoed en leiden tot resultaten (de bestemming)? En wanneer raken we van het pad af en zijn we bezig met zaken die er niet toe doen? Waar ligt de grens waarop gestuurd kan worden door ons MT? Het antwoord hierop vind je door in gevecht te gaan, wat in mijn beleving leidt tot winnaars en verliezers. Deze grens is alleen belangrijk als je voor de ander wilt bepalen welke ruimte hij of zij mag innemen. Iets voor managers en managementsystemen. Het is belangrijk voor controle en sturing, maar heeft geen (meer)waarde voor het geheel in mijn beleving. Het antwoord ligt niet op deze grens naar opzij, het antwoord ligt op die andere grens: de grens naar voren. Wat is de bestemming en doel van Organisatie Innovatie? Waarom vinden we het belangrijk om hierin te verkennen, te experimenteren en vooruit te komen en welk effect willen we ermee bereiken?

Focus dus en geen afbakening voor mij!