Tagarchief: versnelling

Roerige tijden, nieuwe kansen

Ik geloof dat het niemand ontgaat dat we in roerige tijden leven. De ontwikkelingen gaan steeds sneller, de ene crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich aan. Of het nu op ecologisch, politiek, maatschappelijk of economisch vlak is. De tegenstellingen worden groter, de crises heftiger en de gevolgen desasteurzer.
De Maya’s hebben, aan het begin van onze hedendaagse jaartelling, al berekend dat we nu in een roerige tijd terecht zouden komen. Zij zagen de ontwikkelingen op aarde als een spiraal die langzaam naar binnen draait, met opvolgende lichte en donkere tijden. Doordat we nu bijna bij het middelpunt van de spiraal zijn aangekomen gaat het allemaal steeds sneller. Volgens de Maya’s duurt dit nog tot eind 2012, waarna de aarde in een nieuwe spiraal terecht komt (de zon is dan van het Vissentijdperk volledig over naar het Watermantijdperk) en weer aan de buitenkant van de spiraal is aangeland. Wat volgens de Maya’s betekent dat we weer in heel rustig vaarwater komen. Maar voorlopig krijgen we nog twee hele roerige jaren. Wil je hier meer over weten kijken dan eens naar het verhaal van Ian Lundgold.

De tegenstroom

Het klink allemaal heel heftig en lijkt negatief. Echter er is ook een andere kant, een tegenstroom. Ik zie steeds meer mensen, bedrijven en activiteiten die bezig zijn om naar een dieper niveau van bewustzijn te groeien. Een niveau waarin geld en macht niet meer leidend zijn, maar betekenis en verbinding. Afgelopen week heb ik weer een aantal ervaringen gehad op waarin ik dat het mogen zien. En die wil ik graag delen om daarmee anderen een hart onder de riem te steken en aan te moedigen om ook dit pad op te gaan.

Slimme bedrijven

De eerste ervaring was een gesprek met een metaalbedrijf dat ik wil voordragen voor “Slimste bedrijf van Nederland”. Het lijkt een heel gewoon bedrijf met veel technische medewerkers en productiemensen. Maar dit bedrijf doet iets bijzonders: het laat medewerkers mensen zijn, in plaats van productiemiddelen. Dit doen zij door uitdagingen in het bedrijf met elkaar op te lossen, ruimte te geven aan een ieder om zijn kracht te laten zien, het werk te verdelen naar beste kunnen en te leren van fouten. En misschien zit in dat laatste wel de grootste kracht. Er zitten in dit bedrijf managers die durven toe te geven dat zij soms ook niet weten hoe het moet, en die durven toe te geven als ze het niet goed hebben gedaan. En uiteindelijk levert dit ook economisch succes, en daarmee relatief weinig last van de crisis. En wat ik zelf het allermooiste vind is dat daaruit ook de behoefte is ontstaan om meer te gaan bieden aan klanten en de omgeving, dan alleen de producten en diensten die zij leveren. Zij willen hun kennis en ervaring gaan inzetten voor het verbeteren van de wereld om hen heen.
En gelukkig is dit niet het enige bedrijf in Nederland dat op deze koers zit.
Vanuit het hart

Energiedag voor het MKB

Samen met een aantal collega’s zijn we weer aan de slag om een Energiedag te organiseren in het kader van de MKB Krachtcentrale. Op die dag willen we zo’n 500 MKB ondernemers laten ervaren hoe je vanuit betekenis en menszijn een onderneming kunt vormen die mooier, beter en effectiever is en die geld én geluk genereren. Naast een tweetal bijzondere sprekers, Jan Bommerez en Herman Wijffels, en een twintigtal ervaringsactiviteiten, willen we op die dag ook de kracht van de massa laten ervaren door te gaan crowdsourcen. We willen de ochtend beginnen met een concrete uitdaging en die aan het eind van de dag, met hulp van alle aanwezigen, gerealiseerd hebben. In dit kader hadden een collega en ik afgelopen vrijdag een afspraak met een kennisleverancier over hoe dit aan te pakken. Zijn vraag aan ons was: welk concreet probleem wil je op die dag aanpakken. We hadden wel wat suggesties, maar dat leek het allemaal net niet te zijn. Al worstelend en denkend reden we door naar onze volgende afspraak. Een afspraak die ik al tijden heb geprobeerd te maken, maar elke keer om andere redenen werd uitgesteld. Tot vrijdag. En we zaten nog geen vijf minuten of de energie begon zo enorm te stromen en de uitdaging voor het crowdsourcen werd ons in de schoot geworpen. En wat voelde het rijk en goed!

Rijk zakendoen

En als laatste kreeg ik gisteren het boek van mijn zeer gewaardeerde vriendin Désirée Murk-Scholten in de brievenbus: Rijk Zakendoen. De inhoud was voor mij al bekend, omdat ik samen met haar het concept heb mogen vormgeven. Maar wat mij het meeste deed was om te lezen hoe zij vanuit dit concept en vanuit haar eigen behoefte om betekenis de wereld in is gegaan om mensen te laten ervaren hoe het anders kan en om te zien wat het haar weer oplevert. Als je dit leest voel je hoe delen vermenigvuldigen wordt. Goed gedaan Dees!

Betekenisvol ondernemen

Voor mij waren al deze ervaringen weer een aanmoediging om zelf ook vanuit betekenis te ondernemen. Een paar minuten geleden kwam op Twitter de uitspraak “ als je weet WAAROM, dan volgt het wat vanzelf” (dank je Bloei). De betekenis die ik wil leveren is bedrijven helpen om vanuit betekenis te gaan ondernemen. Waarbij de ondernemer durft te vertrouwen op zijn diepste inzichten zonder precies te weten hoe dit moet worden vormgegeven. Door de diepste wensen en inzichten uit te spreken en te durven vragen wat daarvoor nodig is zonder zelf het antwoord te weten.

Is jou bedrijf al toe aan betekenisvol ondernemen?

Advertenties

Werken vanuit een andere orde

Vanuit de 20e eeuw zijn wij gegroeid naar sterk hiërarchische organisaties, waarin taken sterk gedifferentieerd zijn, stafafdelingen hun eigen expertise hebben, managementlagen bedoeld zijn om de menselijke machines te sturen en te controleren. Dit waren prima besturingsvormen tijdens de opkomst van de grote industrieën. We konden met zijn allen steeds effectiever en efficiënter produceren en onze levensstandaard is flink gegroeid. Maar op dit moment beginnen de oude managementmodellen aan alle kanten te kraken, met crisis als één van de signalen. We zijn beland in een tijd van overvloed, technologische versnelling en grote transparantie.

En onze prachtige harkjes–structuren in organisaties zijn niet meer flexibel en effectief genoeg om hierin naar behoren te functioneren. We verliezen te veel tijd en energie aan het controleren van elkaar. En aan de andere kant zijn mensen het beu om taken uit te voeren die zij niet inspirerend en leuk vinden. Het is tijd voor vernieuwing. Het is tijd om te gaan werken vanuit een andere orde.

Waarom? Omdat we het moeten: de wereld om ons heen verandert in een steeds hogere versnelling. Omdat we het kunnen: door de enorme transparantie die ontstaat in de digitale wereld zijn we in staat om snel in verbinding te komen met de juiste kennis, mensen en krachten die nodig zijn om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Omdat we het willen: we zijn hoog opgeklommen in de piramide van Maslow en hebben in deze tijd van overvloed werkelijk de mogelijkheid om werk te doen dat een zinvolle bijdrage levert aan de wereld en ons meer geeft van alleen inkomen.

Maar dat werk is er vaak nog niet, omdat de meest bedrijven en organisaties nog steeds functioneren vanuit de hiërarchie van controle en macht, zoals hiervoor beschreven. Het is dus tijd om te gaan werken aan bedrijven en organisaties die in een andere orde functioneren.

Maar hoe dan? Het vraagt van bedrijven dat zij hun onnatuurlijke hiërarchie overboord gaan zetten en vervangen door een gelijkwaardige samenwerking van menselijke krachten. Kleine teams, zelf voorzienende eenheden, zo min mogelijk stafafdelingen, mensen die samenwerken vanuit hun eigen unieke krachten en verantwoordelijkheid. Collega’s die worden aangestuurd op resultaten en niet op regels en procedures. Teams die samen doelstellingen bepalen vanuit de kernmissie en kernwaarden van het bedrijf en zo een zinvolle bijdrage leveren aan het geheel. De rol van de leidinggevende is voorlopig nog om de missie en kernwaarden van het bedrijf levend te houden in de teams (visioning), medewerkers helpen om hun unieke kracht te ontdekken, uit te bouwen en op de juiste manier in te zetten (casting), en ze uit te dagen om te blijven ontwikkelen (learning). En als laatste om resultatenfeedback te leveren en samen met de mensen kijken hoe ze het speelveld binnen de grenzen nog kunnen vergroten (investing). Zo kan men samen genieten van de fantastische reis die zij maken om werkelijk waardenvol te ondernemen.

Zou jij ook vanuit deze andere orde willen werken?

Posruptive change

De ene voelt het, de ander ziet het, de volgende is het zich nog niet echt bewust. Maar er is een grote verandering aan de gang. Is dit de reden van de crisis? Heeft dit te maken met de voorspellingen van 2012? Is het wishfull thinking? Misschien allemaal, misschien geen van alleen, maar dat er wat aan het gebeuren is, is voor ons een zekerheid. Maar wat dan en hoe dan, en voor hoe lang? In onze beleving is het een permanente verschuiving, waarin macht wordt vervangen door kracht; het ‘weten’ van het hoofd (het denken) wordt vervangen door het ‘weten’ van het hele lichaam (intuitie); dilemma en polarisatie worden vervangen door balans en eigenheid en organisaties gaan faciliteren in plaats van domineren. De combinatie van de ondernemende mens, een waarde-creerende omgeving en een verbindende infrastructuur leiden er toe dat 1+1 wordt 100! Dit is een werkelijk pos-ruptive (positive disruptive) change.

Dit vraagt wel wat van mensen en organisaties. Mensen moeten weer leren geloven en vertrouwen op hun eigen vermogens, talenten en verlangens. Dat is nog niet zo eenvoudig, want ons is als kind al afgeleerd hierop te vertrouwen. Het vraagt van organisaties dat ze mensen vooral faciliteren en ruimte geven en de juiste talenten met elkaar in verbinding brengen. Dit leidt dan tot werkelijke toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde is nodig om naar de toekomst te kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Daarbij levert de buitenwereld met zijn steeds sneller ontwikkelende technische mogelijkheden een grenzenvrij speelveld voor interactie, inspiratie en contact.

Mooie tijden wat ons betreft.

Raymond en Caroline (wordt vervolgd)

Mooie tijden

Het chinese teken voor crisis betekent eveneens kans. Hoewel de media ons anders doen geloven, leven we in een mooie tijd, een tijd van kansen en groei.

Dit is ook precies wat ik op dit moment ervaar bij veel MKB-ers. Waar de media vol staat van crisis, winstwaarschuwingen, aandeelkoersen die kelderen, geven veel MKB-ondernemers, die ik spreek, aan dat het tijd is om te laten zien wat ondernemen is. En wat zij waard zijn.

Natuurlijk zijn deze ondernemers ook bezig met kostenbesparingen en soms lastige keuzes. Het is niet makkelijk om medewerkers te ontslaan waarmee je al jaren werkt, zijn gezin kent en weet wat de impact is van deze beslissing. Dit kost energie en in veel gevallen slapenloze nachten. Maar ook dat is ondernemen, en dat beseffen ze terdegen.

Tegelijkertijd zijn ze heel alert en scherp naar de toekomst. Er komt weer focus: waar ben ik als bedrijf nu echt goed in, hoe willen we dat uitbouwen, wie zit daar op te wachten en wat kunnen we nu doen om dat te realiseren. Doordat veel bedrijven even niet meer worden geleefd door de waan van de dag (opdrachten en klanten) hebben ze tijd voor deze herpositionering, en velen waren daar echt aan toe. Dit leidt ook in veel gevallen tot mooie innovaties. Veel MKB-ondernemers zijn innovatiever dan ooit.

Uiteraard zijn er in het MKB ook bedrijfsketens die het enorm zwaar hebben, denk aan de auto- en trailermarkt, maar ook de werving- en selectiebranche. Aan de andere kant zijn er nog veel meer sectoren en ketens, waarin de MKB-ers het, ook in deze tijd, nog heel goed doen. En ik zie al weer heel wat MKB-ers al weer terug zijn in de zwarte cijfers.

Het is tijd voor visie, focus en lef!

Een nieuwe tijd?!

Soms lijkt het wel alsof de tijd steeds sneller gaat. Voor je het weet is de week al weer om en heb je weer je actielijst niet afgekregen. En als je dan terugdenkt aan de afgelopen week kun je niet meer bedenken waar je dan allemaal zo druk mee was. Het lijkt alsof anderen om ons heen onze tijd ‘stelen’ en er nauwelijks nog iets overblijft voor ons zelf. Je blijft maar rennen maar lijkt nooit op de plaats van bestemming aan te komen. Uiteraard weten we dat de tijd niet sneller gaat, maar waarom voelt het dan wel zo? En wat moeten we daarmee? Kunnen we dit op termijn wel vol houden?

Niet de tijd, maar vooral de ontwikkelingen om ons heen gaan steeds sneller. Met computers die inmiddels snelheden van meer dan 5 miljard beeldjes per seconde aankunnen, zijn onze hersenen met maximaal 24 beeldjes per seconde als uit de prehistorie. Als mens ontwikkelen wij natuurlijk ook. Nieuwe generaties kunnen bijvoorbeeld veel beter multitasken (meerdere taken tegelijk uitvoeren: denk aan msn-en en googlen terwijl ze zitten te bellen). Maar deze ontwikkelingen gaan wel via de wetten van de natuur: evolutie, geen revolutie. Wij kunnen de ontwikkelingen dus eigenlijk nooit en te nimmer bij houden. Interessante conclusie, maar wat nu?

In de afgelopen eeuwen hebben onze hersenen ons geholpen om nieuwe kennis te ontwikkelen, te begrijpen en om te zetten in zaken die ons leven vooruit hebben geholpen. Maar onze hersenen lopen nu tegen de grenzen van hun kunnen. We hebben behoefte aan een nieuw of misschien aanvullend ‘denk- en ontwikkelcentrum’. Het web kan ons een stuk op weg helpen als een 6e zintuig (zie ook: http://www.ted.com/index.php/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html). Maar we hebben meer nodig. We hebben ons aloude ‘denk- en ontwikkelcentrum’ nodig, namelijk ons hele lichaam. Dat wat we als baby als hadden, als kind hebben afgeleerd, willen we nu weer herontdekken: de signalen uit de rest van ons lichaam. Ons buikgevoel, onze intuitie. Het hoofd wordt weer onderdeel van een geheel.