Tagarchief: visie

Het strand: een waardenvolle werkplek

Waardentool

Afgelopen week ben ik samen met een collega en een ondernemer aan de slag geweest met het ontwikkelen van een waardentool voor ondernemers. De bedoeling is om een tool te maken, waarmee ondernemers, samen met hun medewerkers, op een prettige manier in gesprek kunnen gaan over het waardensysteem in hun organisatie. We maken daarbij onderscheid tussen:
• Organisatiewaarden, denk aan: professionaliteit, winstgevendheid, continuïteit en kwaliteit. Deze zeggen vooral iets over de output van de organisatie.
• Cultuurwaarden, zoals: openheid, verantwoordelijkheid, betrokkenheid. Deze zeggen iets over de manier waarop mensen met elkaar omgaan.
• Essentiële waarden, denk aan: liefde, geluk, zinvolheid en verbinding. Het woord zegt het al, het gaat over de echte essentie. Dus Waardenvol zijn, en Waardenvol ondernemen. Hier lees je meer.
Ter voorbereiding voor de tool hebben wij vrijdagmiddag over deze waarden zitten praten en ervaringen uitgewisseld. Ik ervoer toen weer eens hoe belangrijk het is om hierover regelmatig in discussie te gaan. Ineens vallen er weer een heleboel kwartjes waarom zaken lopen zoals ze lopen. En weet ik dat het niet te maken heeft met wat je zegt en wat je doen, maar vanuit welke waardensysteem je het zegt of doet. Maar we zagen ook veel verbanden tussen waarden op essentieel niveau en waarden op cultuur- en organisatieniveau. Bijvoorbeeld: verbinding (essentie), betrokkenheid (cultuur) en continuïteit (organisatie). Ze versterken elkaar.

Het strand

StrandAan het begin van de week had ik het genoegen om met een ondernemer te mogen sparren over zijn visie en de vertaling naar strategie en zijn organisatie. Hij wilde dit echter niet op kantoor doen. Daar werd hij te veel afgeleid door de hectiek van de operatie. We stapten in de auto en reden samen naar het strand. Onderweg kon hij mij vast bijpraten over de zaken die zich de afgelopen periode hadden afgespeeld, zodat ik weer helemaal bij was. Op het strand aangekomen gingen de schoenen uit en liepen we op blote voeten door zand en water te praten over de toekomst van het bedrijf. En wat wij beide zagen, was dat het op deze weidse plek heel makkelijk was om helder naar voren te kijken. Er stond letterlijk en figuurlijk niets in de weg. De beweging in ons lijf, werd moeiteloos omgezet in beweging in het bedrijf, de strategie ontvouwde zich vanzelf. En het leek alsof de ondernemer in gedachten al in zijn toekomst liep.

Werken…

Wat ik mij in het gesprek over waarden ben gaan realiseren, is dat het kiezen van de werkplek bepaalt vanuit welk waardeniveau ik redeneer. Op ons kantoor in een strakke zakelijke vergaderzaal, werk en redeneer ik vanuit organisatiewaarden. Heel zinvol als we bezig zijn met het realiseren van onze jaardoelstellingen in kwaliteit en kwantiteit. Aan onze ‘keukentafel’ op kantoor gaat het al veel meer om de cultuurwaarden en de manier waarop wij met elkaar omgaan.
Maar daar op het strand ging het ineens vooral over de essentiële waarden: verbinding, zinvolheid, geluk. En door de verbondenheid tussen de verschillende waardeniveaus vielen de andere twee niveaus als vanzelf op hun plek. Dus ging het uiteindelijk ook over onafhankelijkheid, winstgevendheid en duurzame groei.

Een waardenvolle werkplek

Aan het begin van de week voelde ik mij een beetje schuldig, dat ik aan het strand-wandelen was, terwijl mijn collega’s op kantoor aan het werk waren. Nu besef ik dat mijn klankbordsessie op het strand misschien wel de meest waardenvolle activiteit van de week was. Vooral omdat het ook mij weer liet redeneren vanuit de essentiële waarden, waardoor ik zelf weer scherper heb hoe ik waardenvol kan zijn naar anderen. Ik ben in de flow van strand en zee gestapt en zit er voorlopig nog lekker in. Thanx, Jan.
Vanaf nu ga ik mensen om mij heen stimuleren om regelmatig een werkplek te zoeken die hen in contact brengt met hun essentiële waarden. Of dat nu strand, bos of de kermis is. Volgens mij wordt de wereld en ons werk daardoor mooier en beter; maar ook concreet op organisatieniveau winstgevender, duurzamer en waardenvoller.

WAAR ga jij morgen werken?

Advertenties

Samenvatting: Gehaktballen met slagroom (Seth Godin)

De kern van het boek is dat in de nieuwe marketing je radicaal anders moet denken en dat marketing geen losstaande activiteit (en afdeling) meer kan zijn, maar aanvullend op betere producten, betere diensten en een betere organisatie. Het vraagt daarmee ook andere businessmodellen. De kern van het betoog van Seth is dat we daarmee klanten/consumenten/mensen kunnen geven wat zij altijd al wilde, namelijk ‘met respect behandeld worden en verbonden worden met anderen’. We willen niet meer geïnterrumpeerd worden, maar aangesproken worden met verhalen die er voor mij, als uniek individu, toe doen.

Seth werkt dit uit in de 14-tal trends die hij signaleert, maar geeft ook aan dat deze zeker niet uitputtend zijn. Hier volgen ze alle 14:

 1. Directe communicatie en handel tussen producten en consumenten: Verzin producten, diensten en verhalen die de bereikbaren aanspreken. Probeer dan die groep steeds groter te maken. Niet door tegen ze te schreeuwen, maar door ze te bedienen.
 2. Uitvergroting van de stem van de consument en onafhankelijke autoriteiten. Geef de 1% klanten die ambassadeur zijn een megafoon. Draai de trechter om.
 3. De noodzaak van een authentiek verhaal als gevolg van een stijgend aantal bronnen. Voedt mensen met een verhaal vanuit eerlijkheid, passie en authenticiteit. Verhalen gaan rond, feiten niet.
 4. Extreem korte aandachtsspanne als gevolg van een elkaar overschreeuwend aanbod. Complexe boodschappen komen daardoor zelden over. Wees kort en duidelijk.
 5. The Long Tail. Kies bewust welk deel van je tijd en middelen je wilt besteden aan Short-Head-successen en reorganiseer om The Long Tail beter te ondersteunen.
 6. Outsourcing. Kies bij terugkerende compleet omschreven taken als het repetitief is voor uitbesteden of mechaniseren. En als het homemade, intelligent en initiatiefrijk is om het over te laten aan mensen die je vrijheid, stimulans en noodzaak geeft.
 7. Google en de versnippering van alles. Denk niet meer in bundels, combinaties, hele producten, moleculen, maar in losse onderdelen, atomen.
 8. Oneindige communicatiekanalen. Vandaag kun je selectief zijn in je uitingen. Alleen die mensen benaderen die er op zitten te wachten en waarschijnlijk ook overgaan tot actie.
 9. Directe handel en communicatie tussen consumenten en consumenten. Leve Ebay, marktplaats, … Daardoor zijn veel ketens doorbroken. Zo is bijvoorbeeld de manier waarop je kunst kunt maken en verkopen fundamenteel en onomkeerbaar veranderd. Zie bijvoorbeeld Etsy.com.
 10. De verschuivingen in schaarste en overvloed. Wat voorheen schaars was is dat nu niet meer. Nu is er schaarste in: vrije tijd, aandacht, mogelijkheid tot vervuiling, vertrouwen, gekwalificeerd personeel, open ruimte, schoon water en andere natuurlijke hulpbronnen.
 11. De triomf van grote ideeën. Grote ideeën in producten en diensten, niet alleen in reclame/marketing.
 12. De verschuiving van ‘hoeveel’ naar ‘wie’. De massa is niet meer haalbaar en niet meer wenselijk. Stop met opdringerig gedrag en begin met flirten en vleierij.
 13. De rijken zijn net als wij. De producten in het midden (middelmatig van kwaliteit, volume en prijs) zijn te duur of niet exclusief genoeg.
 14. Nieuwe poortwachters, geen poortwachters. Er zijn geen ‘specialisten’ meer die zeggen wat goed is en wat niet, we zijn feitelijk allemaal in sommige vlakken specialisten. En wat je wilt is dat een aantal van je beste klanten (jouw specialisten) hun ervaringen met jouw producten en diensten delen met anderen.

Het succes in deze tijd is niet meer het succes van de directeur of CEO, maar het succes van het individu. Als je bedrijf nog steeds gehaktballen met slagroom verkoopt, begrijp dan dat de uitdaging niet ligt in het heropvoeden van de CEO, maar dat er dingen moeten veranderen op de werkvloer, dan sijpelt het goede nieuws vanzelf naar boven.

‘Gehaktballen met slagroom’ van Seth Godin.

Waardenvol ondernemen

Waarom ga je eigenlijk ondernemen? Wat wil je er mee bereiken? Als ik dit vraag bij mijn relaties, MKB ondernemers, zeggen ze in eerste instantie ‘om geld te verdienen’. Maar is dat wel zo? Als ik doorvraag over dat geld verdienen, hoeveel dan en wanneer is het genoeg, krijg ik al snel de reactie dat het daar eigenlijk toch niet om gaat. Een deel van de ondernemers begint voor zichzelf, omdat hij (of zij) kansen en mogelijkheden ziet en die wil benutten. Hij weet dat het beter kan. Een ander deel begint voor zichzelf, omdat hij eigenlijk niet door één deur kunnen met zijn huidige baas en het zat is om dingen te doen die niet zinvol en plezierig zijn. Maar of de drijfveer nu frustratie of verlangen is, de ondernemer wil meer dan alleen geld verdienen. Geld verdienen is meer een voorwaarde om door te kunnen gaan, en prettig te kunnen leven. Er moet per slot van rekening toch brood op de plank komen en blijven.

Maar als het werkelijke doel dan niet geld is, wat dan wel? Toegevoegde waarde creëren, waardevol bezig zijn, iets toevoegen, zin geven, gelukkig zijn, genieten….. Het maakt niet zoveel uit welke woorden je er aangeeft, maar de essentie is dat ondernemers (het zijn net mensen) bezig willen zijn met waardenvol ondernemen. Hoe maak je jezelf en je bedrijf tot waarden voor anderen. Als je dat namelijk doet komt er vanzelf terug wat je nodig hebt om door te gaan: geld, waardering, ruimte, vrijheid, energie, geluk. En veel ondernemers weten dat maar al te goed. Als je werkelijk waarde toevoegt aan de markt, aan je klanten, aan de omgeving, dan gaat alles sneller stromen.

Omdat je in een bedrijf dit samen wilt realiseren heb je gemeenschappelijke doelen nodig. Doelen die de toegevoegde waarde concreet en behapbaar maken. Zo kan iedereen in het bedrijf vanuit zijn eigen kracht een bijdrage leveren aan de gewenste toegevoegde waarden. Maar misschien nog wel net zo belangrijk is de gemeenschappelijk taal die je zo kunt ontwikkelen om elkaar te helpen en samen te leren om het nog makkelijker te realiseren.

Maar dat is niet alles. Het gaat niet alleen om die toegevoegde waarde of bijdrage. Het gaat ook over de manier waarop. Hoe doe je zaken. Welke waarden en overtuigingen liggen ten grondslag aan de keuzes en het gedrag van alle medewerkers in het bedrijf, inclusief het management? Veel bedrijven hebben hun waarden niet of onvoldoende gemeenschappelijk gemaakt. Het vastleggen van de waarden is een. Maar weet dan ook iedereen wat dat betekent? Dat vraagt dat je met elkaar in gesprek gaat over de waarden, wat het betekent en het gedrag dat daarbij hoort. En omdat je niet elke gedrag vooraf kunt bepalen, zul je met elkaar een gedeeld gevoel moeten ontwikkelen voor de waarden van het bedrijf. En die zul je regelmatig met elkaar moeten toetsen en bespreken.

Ondanks dat we dit eigenlijk wel weten laten we ons toch dagelijks verleiden om zaken te doen, die geen toegevoegde waarde hebben; die zinloos zijn of routes te kiezen die geen recht doen aan de waarden waar we voor willen staan. Hoe kan dat toch? Als ik naar mijzelf kijk herken ik dat ook. Ik weet wat mijn toegevoegde waarde is en ook hoe ik die goed kan gebruiken om waardenvol te werken. Toch laat ik mij afleiden. Door verzoeken uit mijn omgeving: Wil je even je uren invoeren in het systeem? Wil jij die vergadering voorzitten?  Kun je mij hiermee helpen? Doe jij dat even? En zonder te toetsen of dit mij helpt om waardenvol te zijn zeg ik “ja, natuurlijk”. Maar ook door gedachtekronkels in mijn eigen hoofd. “Ik hoor dat toch te doen.”  “Als ik dat doe vindt hij mij aardig.” …… Dit vind ik zelf misschien nog wel het lastigst: leven vanuit de waarden die ik echt belangrijk vind aan duurzame toegevoegde waarde, zonder mij te laten afleiden door al die gedachten in mijn hoofd. Dit is mijn grote uitdaging, maar daarmee waarschijnlijk ook de route naar zingeving en geluk.

Hier begint de weg naar Waardenvol ondernemen; ik wil wel….

Slimmer ondernemen

Focus op je eigen essentie: waar wil jij voor gaan en staan? Wie wil jij zijn en wat wil jij toevoegen aan de wereld en aan je klanten? Dat was de rode draad door de marathonsessie van afgelopen dinsdag 7 juli in de Droom in Elst tijdens de herhaling van de reeks Slimmer Ondernemen van Syntens voor een kleine 70 MKB-ondernemers. Elk uur stond er een volgend onderwerp op de agenda. De dag begon om negen uur met Slimmer Organiseren: hoe organiseer je meer tijd om bezig te kunnen gaan met de zaken die er echt toe doen. Gevolgd door Slimmer Positioneren: wie ben je (of wil je zijn), wie zeg je dat je bent, en wat zeggen je klanten dat je bent. En dit gecombineerd met de 8 aanbevelingen vanuit Conversational Capital. Door de dag heen liep het programma langs: netwerken, geld verdienen, acquireren, vermarkten, financiering, en nog veel maar. Aan het einde van de middag kwamen we bij  Slimmer Sturen: ‘hoe zorg je nu dat ook je mensen vanuit de essentie van het bedrijf gaan functioneren?, ‘welke waarden horen daarbij?, en vooral ‘hoe doe je die waarden?’ De reeks werd afgesloten met Slimmer E-commerce om zeven uur, gevolgd door een heerlijke barbecue in het restaurant. Vanwege de regen was deze naar binnen verplaatst met een  ‘alarmerende’ uitwerking: de afzuigkappen konden het niet aan, met als gevolg een keihard brandalarm. Gelukkig was het alleen rookontwikkeling en hoefde de brandweer er niet aan te pas te komen. En de break die daardoor ontstond in het programma bleek een aangename adempauze.

Naast een doorlopend programma was er in de ruimte naast de workshopzaal ruimte om te werken, te netwerken,  te overleggen, een powerconsult te doorlopen en heerlijk koffie te drinken. Menig ondernemer heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. De dag was energierijk, dynamisch en verbindend. Door de twitterfontein die was georganiseerd kwamen er zelfs ondernemers spontaan langs omdat zij wel wilde zien wat er nu aan de hand was in de Droom. Rond half tien verlieten de laatste ondernemers de Droom.

Enkele reacties waren: “Ik ga meteen morgen mijn beste klant bellen, want ik weet nu waarom dat zo belangrijk voor mij is.” “De hele dag was laagdrempelig: het programma, de Syntensadviseurs en de locatie. Top!’ “ Ik heb zoveel opgepikt dat ik nog wel even nodig heb om dit allemaal een plek te geven.” De ondernemers waren ook erg enthousiast over het concept en de uitwerking van de Droom. Een mooie plek om af en toe eens met collega’s of klanten te vergaderen of te werken, omringt door mensen met een beperking en professionele begeleiding. En dat geeft een hele bijzondere en prettige sfeer.

Wij kijken terug op een geslaagde, grensverleggende en verbindende dag met een paar hele mooie resultaten, waar wij ook weer mee verder kunnen.

Werken aan ons eigen essentie en bijdrage!

Andere orde

Stel je voor: werken bij een bedrijf waarin:
• je met je collega’s bepaalt welke producten jullie verkopen;
• Niet de baas, maar jij en je collega’s elkaar aanzetten tot prestatie;
• Jij en je collega’s bepalen wie jullie nieuwe collega’s worden;
• Iedereen weet wat iedereen verdient;
• Jouw topmanager nooit meer dan 19x het gemiddeld salaris verdient;
• Jouw bedrijf een gemeenschap is van mensen die een bijdrage willen leveren aan een stukje van de wereld;
• En de missie even belangrijk is als de financiele resultaten.
Een utopie? Toch niet. Het bedrijf Whole Food Market doet het al jaren. En met heel veel succes. Het bedrijf, gestart in 1992, heeft inmiddels bijna 200 winkels, 30.000 mensen in dienst, een omzet van rond de $ 6 mld, en de hoogst winst per vierkante meter in de Verenigde Staten. Daarnaast staan ze al jaar en dag hoog in de top 100 beste werkgevers in de VS.
Waarom zijn er nog zo weinig bedrijven die dit voorbeeld volgen, als het zo succesvol is? De belangrijkste reden is het huidige management. De grootste verandering die bedrijven doormaken als ze Whole Food Market willen volgen, is herverdeling van macht. Herverdeling op grond van toegevoegde waarde. En menig manager heeft nu twijfels over zijn werkelijke toegevoegde waarde in de organisatie, en zal er dus alles aan doen om het volgen van Whole Food Market onmogelijk te maken.
Toch geloof ik dat de tijden nu echt aan het veranderen zijn. Steeds meer mensen weten en voelen dat we precies die kant op willen. En we staan op het punt om op diverse plekken het Tipping point te passeren. En dan is er geen weg meer terug, de kracht gaat het winnen van de macht. Er komt een andere orde in bedrijven en organisaties.
Het is tijd voor Posruptive Change (positive disruptive change)

Laat maar komen. Ik heb er zin in!

Posruptive change

De ene voelt het, de ander ziet het, de volgende is het zich nog niet echt bewust. Maar er is een grote verandering aan de gang. Is dit de reden van de crisis? Heeft dit te maken met de voorspellingen van 2012? Is het wishfull thinking? Misschien allemaal, misschien geen van alleen, maar dat er wat aan het gebeuren is, is voor ons een zekerheid. Maar wat dan en hoe dan, en voor hoe lang? In onze beleving is het een permanente verschuiving, waarin macht wordt vervangen door kracht; het ‘weten’ van het hoofd (het denken) wordt vervangen door het ‘weten’ van het hele lichaam (intuitie); dilemma en polarisatie worden vervangen door balans en eigenheid en organisaties gaan faciliteren in plaats van domineren. De combinatie van de ondernemende mens, een waarde-creerende omgeving en een verbindende infrastructuur leiden er toe dat 1+1 wordt 100! Dit is een werkelijk pos-ruptive (positive disruptive) change.

Dit vraagt wel wat van mensen en organisaties. Mensen moeten weer leren geloven en vertrouwen op hun eigen vermogens, talenten en verlangens. Dat is nog niet zo eenvoudig, want ons is als kind al afgeleerd hierop te vertrouwen. Het vraagt van organisaties dat ze mensen vooral faciliteren en ruimte geven en de juiste talenten met elkaar in verbinding brengen. Dit leidt dan tot werkelijke toegevoegde waarde. Die toegevoegde waarde is nodig om naar de toekomst te kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Daarbij levert de buitenwereld met zijn steeds sneller ontwikkelende technische mogelijkheden een grenzenvrij speelveld voor interactie, inspiratie en contact.

Mooie tijden wat ons betreft.

Raymond en Caroline (wordt vervolgd)

Mooie tijden

Het chinese teken voor crisis betekent eveneens kans. Hoewel de media ons anders doen geloven, leven we in een mooie tijd, een tijd van kansen en groei.

Dit is ook precies wat ik op dit moment ervaar bij veel MKB-ers. Waar de media vol staat van crisis, winstwaarschuwingen, aandeelkoersen die kelderen, geven veel MKB-ondernemers, die ik spreek, aan dat het tijd is om te laten zien wat ondernemen is. En wat zij waard zijn.

Natuurlijk zijn deze ondernemers ook bezig met kostenbesparingen en soms lastige keuzes. Het is niet makkelijk om medewerkers te ontslaan waarmee je al jaren werkt, zijn gezin kent en weet wat de impact is van deze beslissing. Dit kost energie en in veel gevallen slapenloze nachten. Maar ook dat is ondernemen, en dat beseffen ze terdegen.

Tegelijkertijd zijn ze heel alert en scherp naar de toekomst. Er komt weer focus: waar ben ik als bedrijf nu echt goed in, hoe willen we dat uitbouwen, wie zit daar op te wachten en wat kunnen we nu doen om dat te realiseren. Doordat veel bedrijven even niet meer worden geleefd door de waan van de dag (opdrachten en klanten) hebben ze tijd voor deze herpositionering, en velen waren daar echt aan toe. Dit leidt ook in veel gevallen tot mooie innovaties. Veel MKB-ondernemers zijn innovatiever dan ooit.

Uiteraard zijn er in het MKB ook bedrijfsketens die het enorm zwaar hebben, denk aan de auto- en trailermarkt, maar ook de werving- en selectiebranche. Aan de andere kant zijn er nog veel meer sectoren en ketens, waarin de MKB-ers het, ook in deze tijd, nog heel goed doen. En ik zie al weer heel wat MKB-ers al weer terug zijn in de zwarte cijfers.

Het is tijd voor visie, focus en lef!